Hollandscheveld

Hollandscheveld is het oudste  en grootste buitendorp van de gemeente Hoogeveen. De eerste aanzet werd al gegeven in de zeventiende eeuw, toen schippers en turfgravers zich vestigden langs de wijken, de zijkanaaltjes van de opgaandes. Hollandscheveld telt ongeveer 5000 inwoners, verdeeld over het dorp en de buitenstreek.

Geschiedenis
Net als de andere buitendorpen was hier aanvankelijk enkel lintbebouwing. In de 18e eeuw kwamen de eerste arbeiderswoningen en boerderijtjes aan het Hollandscheveldse Opgaande. Het eerste pand aan het Hoekje werd gebouwd in 1728. Het lint liep door het bezit van de Hollandsche Compagnie. Het veld van de Hollandse Compagnie werd het Hollandse of Hollandsche Veld genoemd. In die periode ontstonden ook de linten waar later Noord, Noordscheschut en het Krakeel gevonden werd. Andere buurten waren Zuideropgaande, Opgaande, Regtuit, Noordkant, Carstenswijk, Schutswijk en Beukerswijk. Kleinere gehuchten waren Jan Slotswijk, Ritmeesterswijk, Jeulenswijk, Bennenswijk, Barswijk, Brandligtswijk, Holtien, Groot-Hendrikswijk, Okkenswijk, Langewijk, Het Zandwijkje, Schokland, Prijswijk, Meester Bakkerswijk en de Samuelswijk. In 1840 waren er 1760 inwoners en in 1870 waren dat er 2745.

Voor meer historisch Hollandscheveld, verwijzen wij u graag door naar www.hollandscheveld.nl

Banner HollandscheveldNL

...nog meer geschiedenis

Hollandscheveld was ooit deel van een zee. Diep onder de bodem ligt zelfs nog een ingesloten meer. De ijstijden lieten overal in het gebied keien en vuursteen achter. Ongeveer 10.000 jaar geleden begon het Holoceen, het warme tijdperk waarin wij nu leven. Een herinnering aan de intredende dooi na de ijstijd is de zogenaamde ‘pingoruïne’, half tussen de Albartsweg en de Riegshoogtendijk, iets ten noorden van het Jan Wintersdijkje. Een pingoruïne is het restant van een diep onder de bodem achtergebleven klomp ijs (de pingo) uit de ijstijd. Deze ontdooide uiteindelijk, en de klomp ijs werd water. Er ligt daar een vennetje.

Schermafbeelding 2013-08-08 om 21.56.28

Vlag Hollandscheveld
Schermafbeelding 2013-08-08 om 21.30.39

Het ontstaan van de Hollandscheveldse vlag


Waar komt de vlag vandaan en waar staan de kleuren blauw en geel voor. In mei 1995 is de vlag door Bert Duinkerken uitgebracht. Ruim een jaar daarvoor is hij aan het ontwerp begonnen. Verschillende vlagontwerpen lagen op tafel maar uiteindelijk is het de duidelijk herkenbare vlag van nu geworden. De vlag is uitgevoerd in de kleuren blauw, geel. De kleur blauw symboliseert de vele wijken en kanalen die onze streek vroeger groot hebben gemaakt. De kleur geel staat voor de Hollandscheveldse bodem die voor het grootste gedeelte uit zandgrond bestaat. De veenschop (zie bovenop de kerktoren) herinnert ons eraan dat men vroeger voor het turfsteken eerst de bovenlaag van het veen moest afbonken met de bonkschep (de schop dus). Vandaar de zwarte schop in het gele vlak. Het symbool van Hollandscheveld.

De Stoklegging van 1664

Tot 15 februari 1664 was Hoogeveen deel van de marke van Steenbergen en Ten Arlo, volgens het toenmalige Drentse recht. Dit omdat de grond nog nooit was overgedragen. Dit kon toen alleen via een stoklegging, een ceremonie voor de formele overdracht van onroerend goed. De verkoper legt de stok van de schulte op de grond, de koper neemt die op en neemt daarmee symbolisch het onroerende goed in bezit. Zonder stoklegging geen overdracht. Zonder overdracht ben je dus gewoon geen eigenaar van onroerend goed, ook al heb je al afspraken gemaakt over de koop. Hoogeveen ontstond op een veencomplex, dat van zichzelf werd samengesteld uit twee andere complexen. Bij deze een schematisch overzicht van de verschillende blokken en hun geschiedenis.  

Het Van Goghhuis van Hoogeveen en Vincent's werkpunt te Hollandscheveld

Schermafbeelding 2013-08-09 om 13.50.08

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de plaats waar Vincent van Gogh in september 1883 in en rond Hoogeveen gewoond en gewerkt zou hebben. Hoogeveen kent al tientallen jaren een Van Goghhuis. Maar klopt dat wel? De simpelste vorm van onderzoek is die van het afwegen van concrete gegevens uit de bronnen. Als Vincent ergens woonde of werkte, dan moet die plaats voldoen aan alles wat Vincent daar zelf in zijn brieven over heeft gezegd. In feite is het dan gewoon Vincent zelf die ons de weg wijst. Dit is inmiddels gebeurd, zowel ten aanzien van het pand waar hij verbleef als ten aanzien van het kerkhof dat hij tekende. Een uitvoerig verslag van het onderzoek vindt u op internet, op www.vangoghhuis.nl.

Aletta Jacobs in Hollandscheveld

Aletta Jacobs (foto) werd 9 februari 1854 geboren in de dokterswoning van Sappemeer, als achtste kind van Abraham Jacobs en Anna de Jongh. Ze werd de koningin-moeder van het feminisme, en was de drijvende kracht achter de eerste golf van de vrouwenbeweging rond de eeuwwisseling. Zij was de eerste vrouwelijke studente in Nederland. Na voltooiing van haar studie werd ze de eerste vrouwelijke huisarts. In haar autobiografie “Herinneringen” geeft zij een beeld van haar uiterst bewogen en interessante leven. De eerste druk verscheen in 1924. Voor Hollandscheveld is interessant wat ze beschrijft uit de periode dat ze leerde voor apothekers-assistente, en zich voorbereidde op een examen.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.