Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Hollandschevelder Goos Engels geridderd

engelsGoos Engels is donderdagavond onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Karel Loohuis reikte de onderscheiding uit tijdens een bijeenkomst van de Herstel Hervormde Gemeente Hollandscheveld e.o.. 


De heer Engels is ruim 40 jaar, vanaf 1983, koster bij de Hersteld Hervormde Gemeente Hollandscheveld e.o. en brengt wekelijks de kerkzaal op orde voor de twee kerkdiensten op zondag. Hij verzorgt daarbij de inrichting, de kansel, psalmborden, openen en sluiten van het kerkgebouw. Ook het schoonhouden neemt hij voor zijn rekening. Daarnaast maakt hij de bandopnames van de diensten en bezorgt deze bij de zieke leden die thuis moesten blijven. 
Ook faciliteert hij de “kinderopvang”, gemeente- en ouderenbijeenkomsten, vieringen van het Heilig Avondmaal, zorgt voor het doopvont bij doopdiensten en faciliteert de door de weekse rouw- en trouwdiensten. 
Hij regelt tevens de vergaderruimten voor de vergaderingen en bijeenkomsten voor catechese, zondagsschool en jeugd-, mannen- en vrouwenverenigingen. 

De heer Engels verricht zijn functie als koster grondig, met veel inzet en optimisme, hij is het ‘gezicht’ van de gemeente, de handen en voeten van de kerkvoogdij, de sleutelfunctionaris voor orde en veiligheid en voor de schoonmaak en is tevens gastheer voor gemeenteleden en bezoekers. 

De heer Engels is vanaf 1981 één keer in de veertien dagen leiding bij de zondagschool ‘De Zaaier’ en draagt daarbij zorg voor de opvang van de kinderen. Hij doet daarvoor voorbereidend werk en heeft contact met ouders en de kerkenraad. Na 25 jaar leidinggevende te zijn geweest bij de zondagsschool is aan de heer Engels een “Hugenotenkruisje” uitgereikt. 
Vanaf 1978 is de heer Engels betrokken als bestuurslid van mannenvereniging “Vreest de Heere”. Deze vereniging komt één keer in de veertien dagen bijeen in het winterseizoen. De heer Engels is bij deze vereniging betrokken geweest als bestuurder in diverse functies; secretaris, penningmeester, alg. adjunct, 2e voorzitter. Op dit moment is de heer Engels secretaris. Als betrokken lid voert hij diverse c.q. alle voorkomende werkzaamheden uit en promoot deelname aan deze vereniging binnen de kerkelijk gemeente. 

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang