Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Plaatselijk Belang Hollandscheveld op barricaden voor Het Hoekje

foto hoekjeDoor de geplande reconstructie van Het Hoekje in de Voorjaarsnota een prioriteit 3 te geven heeft de Hoogeveense politiek enorm aan geloofwaardigheid ingeboet. Keiharde beloftes, gemaakt tijdens de aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen, blijken geen enkele waarde te hebben. Met stalen gezichten en droge ogen melde wethouder Hiemstra tijdens de verkiezingsavond in Het Anker dat het geld dat nodig was voor een optimale renovatie van het centrum van Hollandscheveld er hoe dan ook zou komen. Als het niet van de provincie zou komen, dan zou de gemeente dit voor haar rekening nemen. Het was een spontane mededeling van de wethouder, niet onder druk gedaan. Jan Steenbergen, toen lijsttrekker van Gemeentebelangen en nu als wethouder verantwoordelijk voor de reconstructie, ging gelijk mee in de uitspraak van Hiemstra en kondigde aan dat hij en met hem natuurlijk Gemeentebelangen een absolute voorstander was van “bijlappen” door de gemeente. De PvdA was door de uitspraken van de heren uitermate verrast want zij waren eigenlijk de enige partij die Het Hoekje in haar verkiezingsprogramma had staan. Het CDA startte een petitie voor het opknappen van de winkelstraat en waren steeds prominent in het dorp aanwezig als het ging om Het Hoekje en probeerden een graantje mee te pikken door vlak voor de verkiezingen vierkant achter de reconstructieplannen te staan en het voor verhogen van het beschikbare budget.

De stemhokjes zijn nog maar net verwijderd, de zetels verdeeld in de gemeenteraad, een coalitie gevormd en de wethouders benoemd of het roer wordt 180 graden omgegooid. Niks geen reconstructie van Het Hoekje. Zelf het geld dat in 2012 al was gereserveerd voor de reconstructie ( 5 ton + ruim een ton aan provinciale subsidie)  wordt uit het project gehaald. Het geloof in de politiek is bij veel Hollandschevelders hierdoor tot het nulpunt gedaald.

Het getuigt allemaal van een onvoorstelbare arrogantie richting Hollandscheveld en haar bewoners. De werkgroep Openbaar Gebied van Plaatselijk Belang is al twee jaar, samen met de ambtenaren van de gemeente, bezig met het voorbereiden van de reconstructie maar alle werk lijkt nu allemaal voor niets te zijn geweest.

Maar Plaatselijk Belang laat het er niet bij zitten en de gemeente is dan ook nog lang niet van ze af. Meteen na het openbaar worden van de Voorjaarsnota en de alarmerende conclusies die hieruit getrokken moesten worden ging er een brief naar de raadsleden.

Hieronder de inhoud van de brief.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AAN:

De fracties in de gemeenteraad van Hoogeveen.

(cc: College van Burgemeester en Wethouders)

Onderwerp: Voorjaarsnota en reconstructie het Hoekje.

Datum: 16 juni 2014.

Geachte raadsleden,

Om maar direct met de deur in huis te vallen:

Een koude douche. . . .

. . . . zo kwam bij ons de mededeling binnen, die we van wethouder Steenbergen kregen, toen wij vrijdagochtend 6 juni jl. bij hem werden geroepen en hij ons meedeelde, dat de reconstructie van het Hoekje in de Voorjaarsnota on hold was gezet.

Het college had in de Voorjaarsnota de reconstructie van het Hoekje qua prioritering ingedeeld in de 3e en laatste c.q. laagste categorie. Maar wel op nummer 1, zei de wethouder. Hiermee wilde de wethouder kennelijk aangeven, dat het er voor het Hoekje nog niet zo slecht uitziet, want hij hield ons voor dat hij de kans, dat de reconstructie niet doorgaat op slechts 1% inschat. De gemeente kan het zich niet veroorloven nu al, in het voorjaar, toezeggingen te doen, dat projecten doorgaan. Er bestaan op dit moment voor de gemeente te veel onzekerheden over de financiële haalbaarheid. Er heerst onduidelijkheid alom over de uitkeringen die vanuit ’Den Haag’ moeten komen, aldus de wethouder. Afijn, daar zult u als raadlid ongetwijfeld alles van afweten, maar deze argumentatie of welke andere argumenten ook gaan voor het Hoekje niet op.

Financiële spankracht van de gemeente en het financieel op safe spelen . . . .

. . . .dat kunnen in het algemeen heel valide afwegingen zijn om tot besluiten te komen.

Maar voor het Hoekje in Hollandscheveld kunnen en mogen dergelijke afwegingen nu niet meer gemaakt worden.

Waarom dit niet meer kan en mag, is voor u als raadslid in feite overbodig om verder toe te lichten, maar we kunnen niet nalaten dit toch in het kort te doen.

$11.       Deze afwegingen zijn al veel eerder gemaakt. Voor de reconstructie van het Hoekje was in de afgelopen jaren al raadsbrede steun. In de begroting voor 2014 en 2015 zijn voor dit project bedragen  opgenomen tot een totaalbedrag van 5 ton, exclusief BDU subsidie van 1,25 ton. Derhalve een totaalbedrag van € 625.000,00.

$12.       Uit het overleg in de projectorganisatie rolde een schets, waarvan de kosten door de medewerkers van de gemeente werden becijferd op globaal 1,2 miljoen euro.

Dit probleem werd echter op 20 februari jl. getackeld.

$13.       De toenmalige en huidige wethouder van financiën kwam als lijsttrekker van het CDA op de verkiezingsavond in ’t Anker met de verlossende woorden, dat de gemeente desnoods uit eigen middelen het tekort tot maximaal 6 ton zal bijpassen, als het aan hem zou liggen.

De lijsttrekkers van de PvdA en Gemeentebelangen, respectievelijk Klaas Smid en Jan Steenbergen sloten zich hier van harte bij aan. De meningen van de lijsttrekkers van de andere partijen waren divers, maar allen vonden dat er voor het Hoekje meer geld moest komen.

Sowieso een meerderheid van de raad in oude en nieuwe samenstelling ondersteunden deze opwaardering. [1]

$14.       In het nieuwe collegeprogramma zijn deze uitspraken als volgt vertaald: …. Hierbij past ook een kwalitatief goede opknapbeurt van het Hoekje. We zetten in op het verkrijgen van subsidie en anders zorgen we zelf voor een opwaardering van het huidige plan.

Geen kou aan de lucht dus, in tegendeel.

Iedereen blij en tevreden; de desbetreffende lijsttrekkers, dat ze dit royale gebaar in Hollandscheveld richting de inwoners konden maken en de inwoners die deze toezegging in dank aanvaardden.

Toch een koude douche, het kan niet waar zijn.

De heren Hiemstra en Steenbergen, die als lijsttrekkers zonder blikken of blozen en zonder enig voorbehoud  deze toezegging deden, ‘trekken de melk op’ en ze besluiten, nu ze (weer) op het pluche van een wethouderszetel zitten, heel andere dingen. Dit is niet te begrijpen, niet te geloven en het getuigt van geen enkel verantwoordelijkheidsbesef als het om hun eigen uitspraken gaat. De financiële onzekerheden gebruiken als argument is in deze situatie niet aan de orde. Op het financiële vlak zijn de onzekerheden nu niet anders dan ten tijde van de krasse uitspraken in februari of ten tijde dat het collegeprogramma in april/mei werd opgesteld en vastgesteld.[2]

Wij vertrouwen er op, dat u als raadslid, maar ook de raad in zijn geheel, meer waarde hechten aan politieke toezeggingen dan het college van Burgemeester en Wethouders dit doet. Wij willen een dringend beroep op u doen om als raad niet akkoord te gaan met de Voorjaarsnota, voor zover dit het onderhavige punt betreft. De geloofwaardigheid van ‘de politiek’ staat werkelijk  op het spel.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld,

Henk Zomer, voorzitter[1] Zie verslag van de verkiezingsavond van 20 februari 2014 over de reconstructie van het Hoekje

[2] Zie ook het persbericht van PB van dinsdag 10 juni 

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang