Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Logo - Vereniging Hollandscheveld - 3kleurenUITNODIGING

Hierbij wordt u als lid van de Vereniging Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

De vergadering vindt plaats op woensdag 15 mei 2019 om 19.30 uur in dorpscentrum ’t Anker, Otto Zomerweg 1 te Hollandscheveld.

AGENDA

1. Opening

2. Notulen van de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van 23 mei 2018

3. Ingekomen en uitgegane stukken

4. Mededelingen

5. Financieel resultaat 2018

a. Bespreking jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening 2018

b. Verslag van de Kascontrolecommissie

c. Goedkeuring jaarverslag 2018 en vaststelling jaarrekening 2018 strekken het

bestuur tot decharge.

6. Presentatie begroting 2019

7. Toelichting jaarverslag van de secretaris

8. Vaststellen en goedkeuren jaarverslag van de secretaris

9. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: -

Aftredend als voorzitter en herkiesbaar als algemeen bestuurslid: Martijn Kuik

Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: Gerda Kikkert-Post

 

Leden kunnen tot de aanvang van de vergadering ook kandidaten stellen.

10. Benoeming kascontrolecommissie

11. Rondvraag

12. Sluiting ledenvergadering

 

Peter Dekker

Secretaris (e-mail: secretaris@pb-hollveld.nl)

Vereniging Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang

 

De notulen en het jaarverslag van de secretaris liggen ca. één week vóór de algemene ledenvergadering voor u ter inzage in het Dorpscentrum ’t Anker.

 

Deze stukken, alsmede het jaarverslag van de penningmeester, liggen een half uur vóór de aanvang van de algemene ledenvergadering in de vergaderzaal van het Dorpscentrum ’t Anker om door u te kunnen worden ingezien.

 

 

Voorafkondiging incassering contributie 2018:

Voor onze leden die middels een machtiging automatisch betalen zal de contributie begin juli a.s. worden afgeschreven (Onze incassant ID is NL09ZZZ400470580000).

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang