Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

BERICHTEN UIT DE JAARVERGADERING VAN DE DORPSCOÖPERATIE

  • dorpscooperatieDe 3-jarige proefperiode, die de dorpscoöperatie in 2015 van het gemeentebestuur schoorvoetend kreeg om aan te tonen dat het dorp z’n eigen zaakjes in het sociale domein ook prima zelf kan regelen, liep per 1 oktober vorig jaar af. Daarin zijn wij kennelijk in de ogen van het gemeentebestuur geslaagd. Het gemeentebestuur heeft het bestaansrecht van de dorpscoöperatie erkend door de onderlinge samenwerking per 1 oktober 2018 voort te zetten en op te nemen in haar structurele beleid. Het proefondervindelijke karakter is er vanaf. Dit is nu precies de uitkomst die de inwoners bedoelden in een in juni vorig jaar gehouden enquête. De scores op een 7-tal stellingen gaven positieve percentages te zien die vaak schommelden rond de 90% als waardering voor en vertrouwen in de dorpscoöperatie en haar dorpregisseur.

 

  • Het afgelopen jaar stond duidelijk in het teken van samenwerking met nog meer partijen. Na een gesprek met minister Hugo de Jonge kwam er uiteindelijk een positieve kanteling in de gesprekken over samenwerking tussen de financiers van de zorg, te weten de gemeente (Wmo), de zorgverzekeraar(Zorgverzekeringswet) en het rijk (zorgkantoor: Wet langdurige zorg). Het doel hiervan is dat inwoners straks voor alle hulp- of zorgvragen terecht kunnen op “één adres” in het dorp zoals dit nu al het geval is bij de dorpsregisseur voor de Wmo en de vrijwilligershulp. Hierdoor wordt voorkomen dat kwetsbare inwoners voor elke zorgvoorziening een aparte functionaris over de vloer krijgen om de ernst van de situatie te beoordelen. Bovendien lopen deze inwoners dan ook nog het risico dat zij soms net tussen ‘wal en schip’ vallen. Zij kunnen hierdoor verstoken blijven van onderdelen van noodzakelijke zorg. Er zal bijvoorbeeld op worden toegezien dat een kwetsbare inwoner vooral zijn warme maaltijd ook daadwerkelijk nuttigt. Projectleider Hanneke Keus is een paar maanden aan de slag om aan dit nieuwe systeem handen en voeten te geven. Zij gaf in een presentatie weer hoe de zorg in Hollandscheveld in de toekomst zal gaan werken. Voorwaarde voor het welslagen van dit experiment is dat iedereen meedoet, vertelde Keus. De inwoners, de dorpscoöperatie en de zorgaanbieders dienen met elkaar en de zorgaanbieders ook onderling samen te werken. Deze samenwerking moet er toe leiden dat de kwaliteit van leven van de kwetsbare inwoners toeneemt. De samenwerking tussen de zorgaanbieders moet dusdanig worden dat het voor de cliënt lijkt alsof er in Hollandscheveld nog maar één zorgaanbieder is.

  • Eén adres waar een inwoner terecht kan voor alle vormen van zorg en hulp, dat is duidelijk.

  • Eén functionaris bij de inwoner over de vloer die de zorgzwaarte komt vaststellen, dat is efficiënt en klantvriendelijk.

  • Als het ware één zorgaanbieder, dat is efficiënt en voor de inwoner overzichtelijk en praktisch.

Dit zullen grofweg de voordelen zijn van het nieuwe systeem.

 

Omdat het project nog niet daadwerkelijk van start is gegaan, waren er nog geen praktijkvoorbeelden te geven. De aanwezigen gaven dan ook aan, het een moeilijke materie te vinden, maar spraken het volste vertrouwen uit in het welslagen. Afgesproken werd dat de inwoners regelmatig zullen worden geïnformeerd over de vorderingen in de praktijk.

  • De bestuursleden Aly Bruins en Peter Dekker waren aftredend en herkiesbaar. Willem Kip, de penningmeester van de dorpscoöperatie had te kennen gegeven te willen stoppen. Hij zit vanaf de oprichting in 2014 in het bestuur en ook al daarvoor was hij vanaf 2012 actief in de werkgroep die de oprichting van de dorpscoöperatie voorbereidde. Willem blijft echter nog betrokken bij de dorpscoöperatie, want hij heeft toegezegd de registratie van de vrijwilligers bij te willen blijven houden en ook de boekhouding wel te willen blijven doen. Terwijl aan Willem enkele attenties werden aangeboden, werd onder luid applaus afscheid van hem genomen. Het bestuur stelde in zijn vacature Jan van der Weide als kandidaat voor. In verband met het voorstel van het bestuur om de omvang ervan uit te breiden stelde het de kandidaten Nelleke Groen en Jan de Jonge voor. Dit voorstel werd aangenomen en alle voorgestelde kandidaten werden door de leden bij acclamatie benoemd.

 

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang